Magleš – Pali – 2. mart 2024.

Magleš je planina udaljena 23km južno od Valjeva. Pruža se pravcem zapad-istok u dužini od oko 4km. Može se smatrati i istočnim delom, ogrankom već i poznatijeg Povlena. Najviši vrh je Pali (1036mnv). Padine Magleša su neobično lepe, sa naizmeničko poređanim vrtačama i livadama, šumama i prekrasim vidicima.

06:30 – Polazak Čačak, od lokomotive

06:00 – Polazak G. Milanovc, od crkve.

Vožnja: Čačak – Požega, gde ćemo sačekati vodiča.

07:15 – Nastavak puta ka Kosjeriću, do Železničke stanice „Lastra“, gde је početna tačka akcije.

Oko 08:15 – Polazak na stazu.

Staza kreće sa 380 mnv. Nakon prelaska pruge, kraćim dеlоm prati reku, a zatim se odvaja i kreće uspon kroz selo Gornje Leskovice. lznad sela se nalazi crkva gde сето napraviti kraću pauzu. Nastavak uspona do vrha Pali (1036 mnv).

Nakon kraćeg zadržavanja sledi silazak do rečice Zabava. Prelazimo reku i pored Železnicke stanice Samari (520 mnv) stižemo do Železničke stanice Drenovački Kik, gde ćе čekati vozilo.

Dolazak u Čačak u večernjim časovima.

Ukupna dužna staze – oko 17 km,
ukupan uspon – oko 800 m.

Najvećim dеlоm se ide makadamskim i šumskim putem, a jednim kraćim dеlоm šumskom stazom. Staza tehnički nije zahtevna, dok kondiciono spada u srednje teške.

Prijave: Telefonom ili elektronski na 066/822.8226 (СICA-Dragica Pavlovic) ili na redovnom sastanku, a na jkasnije do utorka, 27. februara 2024. uz obaveznu akontaciju od 1.000 din.

U slučaju odustajanja potrebnoje naći zamenu, u pro tivnom ostaje obaveza nadoknade organizatoru u iznosu akontacije.

Kotizacija: Oko 1.200 din. na bazi popunjenog vozila od 20 sedišta. Konacna cena zavisi od broja učesnika.

Dokumenta: Lična karta, zdravstvena knjižica, plani narska kartica sa plaćenom članarinom za tekuću godinu.

Oprema: Obuća i odeća prilagodena terenu i vremen skim uslovima – zaštita od padavina, hladnoće i vetra; rezervna odeća i obuća.

Ishrana: U sopstvenoj režiji. U zavisnosti od prolaznog vremena, u povratku je moguća pauza u nekom od restorana.

Voda: Na stazi nema vode za piće, poneti prema individualnim potrebama.

Organizator zadržava pravo izmene plana. Učesnici na akciju polaze dobrovoljno, na sopstvenu odgovornost, u skladu sa Pravilnikom o bezbednom izvodenju planinarskih aktivnosti PSS i svojim zdravstvenim i fizičkim sposobnostima, i uz poštovanje navedenog plana. Takođe je obaveza učesnika da se pridržavaju Protokola o ponašanju па akcijama PD „KabІar“.


Organizator akcije i voda puta: C1CA-Dragica Pavlovic (МВ 832) – 066/822.8226

Vodič na stazi: lvan Obućina (MB 495)