Saopštenje povodom izgradnje vidikovca na Kablaru

Skupština Planinarskog društva „Kablar“ Čačak na sednici održanoj 28.03.2023. godine donela je sledeću odluku:
Planinari PD Kablar se protive izgradnji Staklenog vidikovca na Kablaru po projektu koji je izradio „Energoprojekt“doo Beograd .
Takođe je doneta odluka da se Planinarsko društvo „Kablar“ obrati Planinarskom savezu Srbije sa zahtevom da zajednica planinara Srbije izjasni i zauzme svoj stav u odnosu na predmetni projekat i o tome izda zvanično saopštenje.
Navedene odluke su donete u skladu proklamovanih ciljevima planinarskog društva koji se odnose na zaštitu i očuvanje prirode, jer smatramo da se ovakvim objektom uništavaju zatečene vrednosti i ugrožava status područja koje je od izuzetnog nacionalnog i međunarodnog značaja.
Takođe ističemo da svaka intervencija u prostoru nepristupačnog terena specifične konfiguracije stenovitog masiva dovodi do nepovratne degradacije postojećeg prostora bar na dvostruko većoj površini. Za izgradnju ovakvog objekta neophodno je angažovanje teške mehanizacije i verovatno uništavanje samog grebena na vrhu Kablara.
Planinarsko društvo „Kablar“ poziva javnost da stane u zaštitu ovog planinskog bisera i iznese svoj stav u pogledu realizacije navedenog projekta.
Posebno ističemo spremnost planinarske zajednice da aktivno doprinosi revitalizaciji područija Ovčarsko kablarske klisure kroz realizaciju ostalih planiranih projekata koji stvaraju uslove za povećanje turističke ponude.
Smatramo da još nije kasno da idejni tvorci i realizatori projekta izgradnje “Staklenog vidikovca na Kablaru” još jednom preispitaju neophodnost njegove realizacije.

 

SAOPŠTENjE PLANINARSKOG SAVEZA SRBIJE POVODOM PLANIRANE IZGRADNjE “STAKLENOG VIDIKOVCA NA KABLARU